Про ЦДК

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ – це неурядова неполітична громадська організація, створена для професіоналів та експертів у сфері регулювання конкуренції, ринків, міжнародної торгівлі, захисту прав споживачів, інтелектуальної власності для захисту та задоволення законних інтересів доброчесного, зокрема, малого бізнесу, споживачів, держави, територіальних громад, народу, суспільства України.

 

Мета і принципи

Метою діяльності Організації є: захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, споживчих та інших інтересів членів Організації, а також чесної економічної конкуренції між суб’єктами господарювання, захисту прав споживачів та малого бізнесу в Україні та захисту прав інтелектуальної власності.

Організація діє на принципах:

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) недопущення лобіювання інтересів окремих суб’єктів господарювання усупереч загальному економічному добробуту українського суспільства;

6) прозорості, відкритості та публічності.

Як стати членом Організації

Членами Організації можуть бути фізичні особи: громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 14 років, визнають Статут Організації та активно сприяють виконанню її статутних завдань.

Прийом членів до Організації здійснюється за рішенням Ради Організації. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

 

Підставою для прийняття в члени Організації є заява особи, яка розглядається Радою Організації протягом одного місяця.